0

[EN/PL] Averland. Part II: The Bergjaeger

Zobacz blog

„Beware of the merchants there, avoid the nobility and never trust their women.”– Ivich Karamazov, Captain of the Mercenaries

Hello everyone!


I am continuing today the entry dedicated to the Averland band from last week. This time, the first part of the history of this Empire province and the characteristics of the main characters – Bergjaeger.
I invite you!

Averland. The Land. Part I.
Averland lies in the south of the Empire, between the rivers Aver and Upper Reik and borders upon the Black Mountains and the huge range that is the Worlds Edge Mountains. It’s a prosperous province, though it’s neither one of the largest or most influential in the Empire. 
       Averland is a fertile land irrigated by annual floods of large rivers surrounding it. It happens that too large floods flood the settlements and cities located along their banks.
The Black Mountains and the World Edge Mountains harbour plenty of mines, many are in Dwarf possession. The metal ore is sold at a good profit in Averheim, the provincial capital, to merchants from Nuln, who transport it on barges down the river Aver. 
       The mountains contain several ancient Dwarf strongholds but Night Goblins or Skaven has overrun several of them, while others have been lost in violent volcanic eruptions.

And who are the title Bergjaeger?
They are a special detachment of the Black Fire Pass guard that is made up of trappers and rangers from the surrounding mountains. 
They are experts at moving silently through rocky terrain and are often used as scouts. The background of a ranger is as varied as there are rangers, and most of them have a story to tell.
Some were gamekeepers who have lost their job or found it too uninspiring. Some where poachers press-ganged into the army to avoid serving prison time. 

Some might have been rustlers who decided to flee to the militia when the angry farmers came too close to catching him. 
       Whatever their background they are expert marksmen and well suited to a life in the bleak mountain wilderness.

https://warhammer.fandom.com/pl/wiki/Plik:Map_Averland_Color.jpg

https://9gag.com/gag/aGjm7Zn/the-sun-of-averland-is-rising-high

” Wystrzegaj się tamtejszych kupców, unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobietom. „
– Ivich Karamazov, Kapitan Najemników


Witam wszystkich serdecznie!

Dziś kontynuuję wpis poświęcony zbrojnym z Averlandu z zeszłego tygodnia. Tym razem pierwsza część historii tej imperialnej prowincji oraz charakterystyka głównych bohaterów – Bergjaegerów.
Zapraszam!

Averland. Kraina. Część I
Averland leży na południu Imperium, między rzekami Aver i Górnym Reikiem, graniczy zaś z Czarnymi Górami i ogromnym pasmem Gór Krańca Świata. To dobrze prosperująca prowincja, choć nie jest ani jedną z największych, ani najbardziej wpływowych w Imperium.

       Averland to żyzna kraina nawadniana przez coroczne wylewy otaczających ją wielkich rzek. Zdarza się, że zbyt obfite wylewy zalewają osady i miasta położone wzdłuż ich brzegu.
       W Górach Czarnych i Górach Krańca Świata znajduje się wiele kopalń, wiele z nich znajduje się w posiadłości Krasnoludów. Ruda metalu jest sprzedawana w Averheim, stolicy prowincji, z z dobrym zyskiem dla kupców z Nuln, którzy transportują ją na barkach w dół rzeki Aver.
       W wiecznych szczytach znajduje się kilka starożytnych twierdz krasnoludzkich, ale Nocne Gobliny i Skaveny opanowały większość z nich, podczas gdy inne ginęły w gwałtownych erupcjach wulkanów.

A kim są tytułowi Bergjaegersi?
Są to traperzy i strażnicy z gór otaczających przełęcz Czarnego Ognia. To eksperci od poruszania się w milczeniu po skalistym terenie i są często wykorzystywani jako zwiadowcy.
Leśny teren jest tak różnorodny jak są strażnicy, a większość z nich ma swoją własną historię do opowiedzenia.
Ci specyficzni traperzy wykorzystują po mistrzowsku pułapki dla zwierząt, aby opóźnić lub zdziesiątkować oddział wrogów.
Bergjaegersi nie są zawodowymi żołnierzami i aby przetrwać polegają bardziej na podstępie i przebiegłości niż na sile oręża.

       Niektórzy byli gajowymi, którzy stracili pracę lub uznali ją za zbyt mało inspirującą. Jeszcze inni zaciągnęli się do wojska, aby uniknąć odsiadki w więzieniu za kłusownictwo.
Bez względu na ich pochodzenie są znanymi strzelcami i doskonale nadają się do życia w ponurej górskiej dziczy.

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.