polskie-rekodzielo.pl

Blog o biznesie, ciekawostkach i pracy

Biznes

Podstawowe zasady projektowania i montażu instalacji ppoż

Podstawowe zasady projektowania i montażu instalacji ppoż

W przypadku wystąpienia pożaru, instalacje przeciwpożarowe stanowią kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo osób i ochronę mienia w obiektach. Projektowanie i montaż systemów przeciwpożarowych to czynności wymagające rozległej wiedzy, dużego doświadczenia, odpowiedniego zaplecza technicznego, a także dobrej znajomości i przestrzegania aktualnych norm prawnych. W artykule omówimy kluczowe zasady, które należy uwzględnić podczas planowania i wdrażania instalacji ostrzegających i chroniących przed pożarami w obiektach komercyjnych.

Instalacja przeciwpożarowa – o czym trzeba wiedzieć, projektując ją?

Wszystkie instalacje ppoż. projektuje i montuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i norm. Zastosowane rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę danego obiektu i prowadzoną w nim działalność. Urządzenia i instalacje zastosowane w projekcie powinny być dopuszczone do stosowania na krajowym rynku, co poświadcza certyfikat zgodności. Każdy projekt instalacji przeciwpożarowych powinien zawierać następujące dane:

  • spis wszystkich norm i aktów prawnych, na podstawie których sporządzono projekt,

  • rodzaje zabezpieczeń ppoż. przeznaczonych dla danego budynku,

  • rodzaje zastosowanych systemów i urządzeń z uwzględnieniem ich liczby oraz specyfiki,

  • wymagania w zakresie serwisu ppoż.,

  • obliczenia oraz rysunki techniczne.

Dokumenty projektowe są istotną częścią każdego planu instalacji ppoż. Pozwalają obliczyć kosztorys inwestycji, ułatwiają wykonanie przeglądów technicznych, serwisu ppoż., a w przyszłości umożliwiają dalszą rozbudowę i modernizację systemów przeciwpożarowych.

Jak prawidłowo zabezpieczyć obiekt przed pożarem?

Jak widać istnieje wiele czynników, które należy uwzględnić podczas projektowania i wdrażania instalacji przeciwpożarowych. Należy zrobić to profesjonalnie, ponieważ to jeden z ważniejszych elementów zabezpieczeń chroniących zdrowie i życie osób przebywających w budynku. Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców i zarządców obiektów jest współpraca z firmą specjalizującą się w systemach przeciwpożarowych, która zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów.

Serwis ppoż. i dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych 

W obiektach użyteczności publicznej i w budynkach komercyjnych istnieje konieczność montażu instalacji bezpieczeństwa. Wymienić można tutaj m.in. instalacje hydrantowe, tryskaczowe, oddymiające, systemy detekcji gazów, dymów i ognia. Każda instalacja wymaga regularnych i dokładnych przeglądów stanu technicznego. Serwis ppoż. ma na celu wykrycie i naprawę usterek wpływających na bezpieczeństwo użytkowania instalacji.

Kolejnym wymogiem stawianym przed właścicielami obiektów jest dostosowanie budynków do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Często oznacza to konieczność wykonania prac remontowych lub modernizacyjnych, przebudowę pomieszczeń w obiekcie i wyznaczenie nowych dróg ewakuacyjnych. Profesjonalna firma projektująca instalacje ppoż. doradzi i wdroży najlepsze rozwiązania z zakresu dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych, gwarantując bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Udostępnij