polskie-rekodzielo.pl

Blog o biznesie, ciekawostkach i pracy

Biznes

Kiedy ochrona na imprezy jest obowiązkowa?

Kiedy ochrona na imprezy jest obowiązkowa?

Organizacja imprezy masowej to duże wyzwanie. Nie tylko  trzeba zadbać o odpowiednią promocję wydarzenia, to jednocześnie należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy. W tym celu niezbędna jest współpraca z profesjonalną agencją ochrony, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem ludzi oraz zabezpieczy mienie organizatora i zadba o jego wizerunek. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy ochrona imprez jest obowiązkowa, a także, jaką funkcję pełni ochroniarz na imprezach.

Zabezpieczenie imprez masowych – które wydarzenia należy ochraniać?

Imprezą masową nazywamy wydarzenie sportowe lub artystyczno-rozrywkowe przeznaczone dla dużej liczby osób, odbywające się na halach sportowych, stadionach oraz w obiektach, które są w stanie pomieścić minimum 500 osób (w przypadku budynków) lub minimum 1000 osób (w przypadku obiektów zewnętrznych). Zabezpieczenie imprezy jest obowiązkiem organizatora, jeśli wydarzenie spełnia powyższe kryteria.

Najważniejsze założenia dla organizatorów wydarzeń o charakterze masowym zamieszczone są w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku. W przepisach znajduje się dokładna definicja imprezy masowej, zasady postępowania organizatorów i uczestników wydarzenia oraz wytyczne dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ochrona imprez jest zadaniem dla wyspecjalizowanej agencji ochrony, zatrudniającej przeszkolony personel o odpowiednich umiejętnościach i predyspozycjach. Atrakcyjną ofertę wynajęcia ochrony na imprezy, zarówno te masowe, jak i kameralne, znajdziesz na stronie internetowej https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/.

Zakres współpracy z agencją ochrony można rozszerzyć również o inne usługi związane z organizacją imprezy masowej. Wymienić można tutaj m.in. przygotowanie terenu i posprzątanie po zakończeniu wydarzenia oraz wyznaczenie i zorganizowanie strefy gastronomicznej.

Ochrona na imprezy masowe – jak realizowana jest usługa?

Zabezpieczenie imprez wymaga doskonałej koordynacji, znajomości procedur bezpieczeństwa i umiejętności sprawnego wdrażania ich, kiedy zajdzie taka potrzeba. Pracownicy ochrony pomogą w załatwianiu formalności związanych z organizacją imprezy masowej oraz stworzą kompletny plan zabezpieczenia jej. Podczas wydarzenia będą dyskretnie patrolować obiekt i szybko zareagują na pojawiające się problemy. Ochroniarz na imprezę jest wsparciem zarówno dla organizatora wydarzenia, jak i dla służb porządkowych i ratowniczych, potrafi udzielić pierwszej pomocy, jest wyszkolony z przeprowadzania ewakuacji i zarządzania tłumem.

Ochrona na imprezy nie byłaby tak efektywna, gdyby nie zaawansowana technologia. Do dyspozycji pracowników ochrony są m.in. drony, mobilne wieże do monitoringu umożliwiające zdalną kontrolę terenu, wykrywacze metali i prześwietlarki RTG. Renomowana agencja ochrony do koordynowania pracy swojego zespołu wykorzystuje aplikacje cyfrowe ułatwiające komunikację pomiędzy pracownikami ochrony oraz zgłaszanie incydentów i realizację zadań.

Udostępnij