polskie-rekodzielo.pl

Blog o biznesie, ciekawostkach i pracy

BiznesPraca

Czym jest działalność gospodarcza nierejestrowana?

Czym jest działalność gospodarcza nierejestrowana?

Wiele osób nie ma pojęcia, czym jest działalność gospodarcza nierejestrowana. Warto mieć na uwadze, że w polskim porządku prawnym jest znana od 2018 roku. To właśnie wtedy pojawiła się tak zwana konstytucja biznesu, czyli prawo przedsiębiorców. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega działalność nierejestrowana koszty trzeba dokładnie policzyć.

Własna działalność

Należy pamiętać, że działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, żeby ją prowadzić. Warto mieć świadomość, że CEIDG to Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Żeby aktywność podatnika została uznana za działalność gospodarczą musi cechować się zarobkowym oraz zorganizowanym charakterem. Do tego musi być prowadzona we własnym imieniu i w sposób ciągły. Należy pamiętać, że założenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obciążeniami finansowymi. Uregulowanie wszystkich zobowiązań może być naprawdę dużym wyzwaniem dla początkującego przedsiębiorcy. Jest to utrudnione jeszcze bardziej, jeśli uzyskuje dochody o niewielkiej wysokości.

Zalety działalności nierejestrowanej

Zwolnienie z większości obowiązków ewidencyjnych jest kluczową zaletą prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Osoby, które prowadzą taką działalność są oczywiście zwolnione z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Można śmiało powiedzieć, że w ostatnim czasie na atrakcyjności zyskuje działalność nierejestrowana. Przychody uzyskane w wyniku prowadzenia takiej działalności nie są opodatkowane. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Wyłącznie indywidualnej działalności osób fizycznych dedykowana została działalność nieewidencjonowana. Oznacza to, że osoby, które uczestniczą w spółkach prawa handlowego lub spółce cywilnej nie będą mogły skorzystać z tej opcji.

Warunki

Warunek jest taki, że nie można wykonać działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Miesięczne dochody nie mogą przekraczać 50% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 3010 zł, więc 1550 zł jest dopuszczalnym poziomem przychodów. Do 2024 roku wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie sukcesywnie rosnąć. Ostatecznie wartość płacy minimalnej ma osiągnąć 4000 zł. Niestety nie dla każdej aktywności zawodowej przeznaczona jest działalność nieewidencjonowana. Pewne obowiązki wiążą się z prowadzeniem działalności nieewidencjonowanej pomimo nieformalnego charakteru. Przede wszystkim trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i przestrzegać praw konsumentów. Działalność nierejestrowana faktura powinna być wystawiona na żądanie kupującego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że środki z działalności nieewidencjonowanej stanowią przychód z innych źródeł. W takiej sytuacji dochód ustalany według skali podatkowej podlega opodatkowaniu. Podatnik, który prowadzi działalność nierejestrowaną może dodatkowo odliczyć koszty uzyskania przychodu. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, czym cechuje się działalność nierejestrowana.

Udostępnij