0

[EN/PL] The story of the one rat-catcher / Historia pewnego szczurołapa (Bertha the Ratcatcher – Dunkeldorf Miniatures)

Zobacz blog

Hello to you!

I invite you to the first entry with the guest participation of the Dunkeldorf Miniatures model today (featuring Bastet, the cat!)
Dunkeldorf Miniatures is an upcoming line of 28mm Heroic Scale Fantasy Miniatures produced in metal. 
Great adventure will begin on Kickstarter in the spring of 2019 – first Kickstarter will be focused on the characterful townsfolk who reside in Dunkeldorf.

       The team behind Dunkeldorf consists of Nicki & Nana from King Games (A Miniatures & Hobby webshop based in Denmark), whose vision and ideas of Dunkeldorf are being brought to life in the form of artwork from the talented Mustafa Bekir at Spevna Studios.

Check also:
https://dunkeldorf.eu/
https://www.facebook.com/DunkeldorfMiniatures/

And how the Ratcat….

The flutist from Hameln or the Ratcatcher from Hameln (German: Der Rattenfänger von Hameln) is known for folk traditions written down among others by the Brothers Grimm.
It tells about events that were to happen on June 26, 1284 in the city of Hameln …

       According to legend, in 1284, the Lower Saxon city of Hameln in Germany suffered a plague of rats. The ratcatcher, hired by the residents, using the music of the miraculous flute, lured the rats, which then drowned in Weser. When, after the work was done, the ratcatcher was refused the promised payment for getting rid of the rodents, similarly brought all the children from Hameln to the unknown.

       Among the rational translations of the origin of the legend is, inter alia, the hypothesis associated with the plague epidemic, a disease spread by rats, because a mass grave from the mid-fourteenth century containing several hundred skeletons of children was discovered near Hameln.

Witam Ciebie serdecznie!

Dziś zapraszam do pierwszego wpisu przy gościnnym udziale modelu z linii Dunkeldorf Miniatures (gościnnie kot Bastet!).
To nadchodząca linia 28 mm metalowych figurek Heroic Fantasy- a przygoda rozpocznie się na Kickstarterze w marcu 2019r.
Pierwsza zbiórka skupi się na różnorodnych mieszkańcach Dunkeldorf.

       Zespół tworzący projekt Dunkeldorf to Nicki & Nana z King Games, których wizja i pomysły ożywiają się w postaci pięknych rzeźb od utalentowanego Mustafy Bekira z Spevna Studios.
Sprawdźcie też:
https://dunkeldorf.eu/
https://www.facebook.com/DunkeldorfMiniatures/


A jak Szczurołap to….

Flecista z Hameln lub Szczurołap z Hameln (niem. Der Rattenfänger von Hameln) znany jest z podani ludowych spisanych między innymi przez braci Grimm.
Opowiada o wydarzeniach, jakie miały się wydarzyć 26 czerwca 1284 w mieście Hameln…

       Według legendy w 1284 roku dolnosaksońskie miasto Hameln w Niemczech nawiedziła plaga szczurów. Wynajęty przez mieszkańców szczurołap za pomocą muzyki płynącej z cudownego fletu wywabił szczury, które następnie utopiły się w Wezerze. Gdy po wykonanej pracy odmówiono szczurołapowi obiecanej zapłaty za pozbycie się gryzoni, ten w podobny sposób wyprowadził w nieznane wszystkie dzieci z Hameln.

       Wśród racjonalnych tłumaczeń pochodzenia legendy jest między innymi hipoteza związana z epidemią dżumy, choroby roznoszonej przez szczury, ponieważ niedaleko Hameln odkryto masowy grób z połowy XIV wieku zawierający kilkaset szkieletów dzieci.

Scale comparison / Porównanie skali
Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.