0

[EN/PL] Battle over the Water / Bitwa nad Wodą ( SABRE Miniatures Halfling Archers)

Zobacz blogHello everyone!


I invite you to the first review of a set of models that I received from Samuel from SABRE Miniatures. today.
The Spanish company specializes in the production and sale of 28 mm resin half-size models (there are more nations in the pre-production!) stylized in the Middle Ages, and more specifically the Hundred Years War between England and France.

The models look very good and preparing them for painting does not require a lot of time.
In the ever expanding range of SABRE Miniatures we have various infantry formations of halflings and a fantastic cavalry of a small people on … donkeys 🙂

Check it yourself:


And as part of the storytelling, I invite you to read the text on the second theme (the first Battle on the Green Fields) of the most important battle of Tolkien’s hobbits, the Battle over the Water.

      The battle took place on November 3, 3019 TA (Third Age) in the Shire area. It was the last battle of the War of the Ring. The battle took place near the Over the Water town and ended with the victory of the Hobbits.

        About 100 Big people came to attack, the Hobbits had at their disposal about 500 and 100 brought by Pippin from Tukon. The hobbits who stirred up the rebellion arranged a trap for people, which was a good solution, because Sharkey’s (Saruman’s) people did not act with caution. The battle was intended to deprive the property of the self-declared and governmental power in Shire, Lotho Sackville-Baggins. People (some of them were half-orcs) were armed with clubs and knives when the hobbits had bows and axes.

       When people arrived, they came across a barricade, and a few hobbits prevented them from retreating by squaring the road with a few carts. At that time, the rest of the armed hobbits emerged, for the hedges and escarpments, mainly into arches and axes.
Meriadek Brandybuck called on the Warchief for surrender, but the majority did not listen and threw themselves into the fight. 20 of them attacked the rear barricade, or wagons.
The Hobbits shot down six of them, but most of them broke through and managed to escape. However, they were caught by nearby hobbits.
The rest moved to the front of the barricade, wanting to kill as many hobbits as possible and began to climb on the western slope. The Hobbits therefore had to attack them with axes, but Meriadok and Peregrin joined the battle.
When Merry killed the leader of the opponents, the rest of them gave up.

19 hobbits were killed and 30 wounded.
80 People of the Chief were killed and the rest were captured.
The corpses of people were buried in the sand and gravel quarry called the Battlefield.

Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam do pierwszej recenzji zestawu modeli, które otrzymałem od Samuela z SABRE Miniatures.
Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 28 mm żywicznych modeli niziołków (są już w przedprodukcji kolejne nacje!) stylizowanych na czasach średniowiecza, a ściślej Wojny Stuletniej pomiędzy Anglią i Francją.

Modele prezentują się bardzo dobrze, a przygotowanie ich do malowania nie wymaga dużo czasu.
We wciąż powiększającej się ofercie SABRE Miniatures mamy różne formacje piechoty niziołków oraz fantastyczną kawalerię małego ludu na … osłach 🙂

Sprawdźcie sami:


A w ramach storytellingu zapraszam do poczytania tekstu na temat drugiej (pierwsza Bitwa na Zielonych Polach) najważniejszej bitwy Tolkienowskich hobbitów, czyli Bitwy nad Wodą.

       Bitwa rozegrana 3 listopada 3019 TE (Trzeciej Ery) na terenie Shire. Była to ostatnia bitwa Wojny o Pierścień. Bitwa rozegrała się na drodze opodal miejscowości Nad Wodą i zakończyła się zwycięstwem hobbitów.

       Dużych Ludzi nadciągnęło około 100, a hobbici mieli do swojej dyspozycji około 500 hobbitów i 100 sprowadzonych przez Pippina z Tukonu. Podburzeni do buntu hobbici urządzili zasadzkę na ludzi, co było dobrym rozwiązaniem, gdyż Ludzie Sharkey’a (Sarumana) nie zachowywali żadnej ostrożności. Bitwa miała na celu pozbawienia mienia samozwańczego i rządnego władzy w Shire, Lotho Sackville-Bagginsa. Ludzie (część z nich była półorkami) byli uzbrojeni w pałki i noże, kiedy hobbici posiadali łuki i topory.

       Kiedy ludzie przybyli, natknęli się na barykadę, a kilku hobbitów uniemożliwiło im odwrót tarasując drogę kilkoma wozami. Wtedy za żywopłotów i skarp wyłoniła się reszta hobbitów zbrojnych głównie w łuki i topory. Meriadok Brandybuck zawołał na Ludzi Wodza o poddanie się lecz większość nie posłuchała i rzuciła się do walki. 20 z nich zaatakowało tylną barykadę, czyli wozy. Hobbici zestrzelili 6 z nich, lecz większość przebiła się i zdołała uciec. Zostali jednak wyłapani przez okolicznych hobbitów. Reszta ruszyła na przód barykady chcąc zabić jak najwięcej hobbitów i zaczęli wdrapywać się na zachodnią skarpę. Hobbici musieli zatem atakować ich za pomocą toporów, lecz do bitwy włączyli się Meriadok i Peregrin. Kiedy Merry zabił przywódcę przeciwników, reszta z nich się poddała.

Zabito 19 hobbitów, a 30 zostało rannych.
Zabito 80 Ludzi Wodza, a resztę pojmano.
Trupy ludzi pogrzebano w kopalni piasku i żwiru nazywanej odtąd Bitewnym Dołem.

Comparison of halflings from different producers / Porównanie niziołków różnych producentów

Comparison of halflings from different producers / Porównanie niziołków różnych producentów
Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze KLASYKA DO PODUSZKI:


Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.