0

[EN/PL] Averland: Von Kragsburg Guards #1 / Straż Von Kragsburga #1

Zobacz blog

Hello to you!

It’s weekend, so there is a new entry on Dwarfcrypt! I invite you today for a short entry related to my new project. I decided to sacrifice some of the Lancknechts I own to a new band of Empire soldiers to Mordheim game.
Initially, I wanted them to have the colors of the Striland region, green and yellow, but ultimately I decided to do them in the Averland fashion, i.e. yellow and black.
If Averland…

The Von Kragsburg Guard are an Averland regiment of freelance Imperial soldiers funded and equipped by House Von Kragsburg, in the interest of protecting and ensuring the overall safety of trade along the Old Dwarf Road in exchange for a exorbitant fee.
       The patriarch of the noble family, Duke Bertold von Kragsburg, also known as the „Dirty Duke”, like his father before him, was forever seeking the glitter of gold in all its forms and value, seeking any avenue to ensure his wealth would grow ten-fold upon the climax of his endevour.


       As such, when the price is right the Von Kragsburg Guard have safeguarded merchants along the Old Dwarf Road for years, joined armies staving off invaders seeking to plunder Wissenland, and led expeditions to destroy Beastmen strongholds in the Great Forest region of Talabecland.
Having a distingushed military career, the regiment have always fought for their home province of Averland, but such was their need for material wealth has ensured that these dealings are always been under a certain contract of payment. 


       While the scruples of the „Dirty Duke” may be questioned, none may contest the regiments combat prowess. Countless tales prevail about their couragous actions on the battlefield, from withstanding charges from a horde of Goblin Wolf Riders on the plains of Averland to battling towering Ogres in the Worlds Edge Mountains.


The proud Von Kragsburg Guard will always get the job, and always expect their employers to pay up.https://warhammerfantasy.fandom.com/wiki/Von_Kragsburg_Guard


 Witam Ciebie serdecznie!

Jest weekend, jest  nowy wpis na Dwarfcrypt! Zapraszam dziś na krótki wpis związany z moim nowym projektem. Postanowiłem poświęcić kilku Lancknechtów, których posiadam, na rzecz nowej drużyny imperialnych żołnierzy do Mordheim.
Początkowo chciałem, aby posiadali barwy regionu Striland, zielono-żółte, ale ostatecznie postanowiłem zrobić ich na modłę Averland, czyli żółto-czarne.
A jak Averland to…

Straż Von Kragsburga to regiment Averlandzkich wolnych żołnierzy imperialnych finansowanych i wyposażonych przez dom Von Kragsburgów.
Najmowani są w celu ochrony i zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa handlu wzdłuż
Starej Drogi Krasnoludów. Oczywiście za hojną opłatę.

       Patriarcha szlacheckiej rodziny, książę Bertold von Kragsburg, znany również jako
„Brudny Książe”, podobnie jak jego ojciec, zawsze szukał blasku złota we wszystkich jego odmianach i szukał każdej sposobności na pomnażanie swojego bogactwa.

       Dlatego za odpowiednią cenę, Straż Von Kragsburga (oprócz walki w obronie swojego rodzinnego Averlandu) od lat chroni kupców przy Starej Drodze Krasnoludów, dołącza do imperialnych armii, atakują najeźdźców, którzy chcą zdobyć Wissenland i prowadzi ekspedycje w celu zniszczenia twierdzy Zwierzoludzi w regionie Wielkiego Lasu w Talabecland. 

      Podczas gdy skrupuły „Brudnego Księcia” mogą być kwestionowane, nikt nie może kwestionować waleczności regimentu. Niezliczone opowieści sławią ich wygrane bitwy – od walki z hordą goblińskich wilczych jeźdźców na równinach Averland, do walki z Ogrami w Górach Krańca Świata.

Dumny strażnik von Kragsburga zawsze dostanie pracę i zawsze oczekuje od pracodawcy godziwej wypłaty za wykonane zadanie.


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.